Servis Hizmeti
Firmamız ELMAKSAN Regülatör güç elektroniği konusundaki pazarlama faaliyetleri dışında ayrıca teknik servis hizmeti de vermektedir. 
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda; 
a) Şebeke sorunlarının tesbiti ve sorunun nasıl aşılacağına ilişkin teknik raporlama, 
b) Yük ölçümü ve yükün niteliği hakkında teknik raporlama, 
c) Alınması planlanan ürüne ilişkin altyapı çalışmalarının neler olduğu hakkında teknik
raporlama, 
d) Garanti süresi dolmuş cihazlar için bakım yapılması ve cihazın durumuna ilişkin
teknik raporlama, 
e) Garanti süresi dolmuş cihazlar için yıllık bakım sözleşmesi yapılması, gibi konularda
hızlı ve konusuna hakim arkadaşlarımız tarafından hizmet verilmektedir.
 
 
Öneriler :
Kesintisiz Güç Kaynaklarının alınması aşamasında dikkat edilmesi gerekenler:
1-) Kesintisiz Güç Kaynağına bağlanması planlanan yüklerin tesbiti.
a) KGK'na bağlanması planlanan yüklerin tesbiti, konusuna hakim bir kişi tarafından
ve kesin veriler elde edilecek şekilde, titizlikle yapılmalıdır.
b) KGK'na bağlanacak mevcut yük tesbiti yapıldıktan sonra, işletmenin en az 5
yıllık büyüme beklentisi göz önüne alınarak; mevcut sistemi besleyecek bir KGK
değil, daha büyük güçte bir KGK alınması planlanmalıdır.
c) Yüklerin özellikleri KGK'nın satınalınacağı firmaya belirtilmelidir.
2-) Kesintisiz Güç Kaynağında olması gereken özellikler :
a) Cihazın Güç Faktörü en az 0,7 olmalıdır.
b) Giriş gerilim toleransı en az +%15,-%15 olmalıdır.
c)  KGK çıkış dalga şekli tam sinüs olmalıdır.
d) Bakım By-pass özelliği olmalıdır.
e) Statik by-pass özelliği olmalıdır.
f ) Kullanıcıya gerekli akü, yük ve KGK durum bilgilerini iletebilmelidir.
g) Verim % 100 yükte en az %85 olmalıdır.
h) Eğer kesintisiz güç kaynağı kullanıcıdan uzak bir yerde çalışacaksa cihazın
bilgisayar ile haberleşmesi sağlanmalıdır.
i) Cihazın durum bilgilerinin okunabileceği bir göstergesi olmalıdır.
j) Kesintisiz Güç Kaynakları büyüklüklerine bağlı olarak ciddi sayılabilecek
gürültüler üretmektedir. Bu durum dikkate alınmalı ve eğer KGK kullanıcıya yakın
bir yerde çalışacaksa satıcı firmadan bu konuda bilgi ve destek istenmelidir.
k) Toplam Harmonik Distorsiyon THD<%3 olmalıdır.
l ) Crest Faktörü 3:1 olmalıdır.
m) KGK'nın çalışması sırasında meydana gelebilecek olaylar ve geriye dönük olarak
cihazın hafızasından okunabilmelidir.